Projecten

Nobelpad van vrede

Het Nobelpad voor de Vrede in Museumpark Orientalis. Dit vredespad is een wandeling langs een aantal prominente wereldburgers die de Nobelprijs voor de Vrede hebben ontvangen. Tijdens de wandeling zijn inspirerende uitspraken te lezen van onder andere Martin Luther King, Andrei Sacharov, Desmond Tutu, Malala Yousafzai en Tobias Asser (de enige Nederlander die in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen).

Het museum wil met het pad laten zien wie er in de geschiedenis hebben bijgedragen aan de vrede tussen de mensen, en tegelijk ook mensen aanzetten tot het nadenken hierover. De selectie van de Nobelprijswinnaars is gemaakt op basis van adviezen van o.a. adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Het Nobelpad werd zondag 19 juli 2015 officieel geopend door de Marsleider van de Vierdaagse Johan Willemstein.

Vreemdeling 4ever

Mijn integratie in de Nederlandse cultuur leidt tot mijn vreemdelingschap in mijn eigen cultuur.

‘Eenmaal vreemdeling altijd vreemdeling’. Het pad van vreemdeling. Al wandelend raakt men uit zijn balans door de krachten van buitenaf. Hij vraagt zich af? Is het de naam vreemdeling of het pad die de weerstand veroorzaakt!

Materiaal:

klittenband: twee tegenpolen.
Ze boezemen elkaar vast. Samen zorgen voor verbondenheid.
Het kost kracht wanneer je ze los maakt.
De ene verzet zich er tegen en de andere begint te krijsen.

Ontwerp

Een spanningsveld waar men zich kan hechten aan het pad of op zoek gaat naar nieuwe richtlijnen en de weerstand voelen en horen kan.

Vorm

Geïnspireerd door tapijten uit Shiraz. Verticale en horizontale lijnen die samen twee ruiten in het midden vormen. Door deze samenstelling kan men de vorm verticaal en ook horizontaal lezen.

Schoenbanden

Deze zijn gemaakt van klittenband. Om de interactie met het tapijt mogelijk te maken dient men deze banden om zijn/haar schoenen vast te binden.

Move your world

Expositie 2002 in opdracht van ministerie van vreemdelingenzaken

Move your world

Expositie 2002 Melkweg Amsterdam in opdracht van ministerie van vreemdelingenzaken

Honden toilet

Project Kanalleneiland, Utrecht

Problematiek wijk met hang jongeren die zich niet willen integreren in Nederlandse maatschappij.

In het westen

De plaats van de hond is dat hij letterlijk gezien wordt als “een goede vriend”. Deze honden worden gedragen, aangekleed, verzorgd, gekust en er wordt zelfs mee geslapen. Sommige mensen dragen zelfs hun hele erfenis over aan hen. Anderen geven hun liefde en genegenheid aan hen. Zij nemen voor velen de plaats van kinderen in.

In de Islamitische cultuur

De hond zelf is niet onrein, maar wel zijn speeksel. Als een hond een persoon aanraakt, moet deze zich eerst wassen en/of verkleden voor hij/zij gaat bidden. Het is namelijk verplicht in de Islam om schoon te zijn als je gaat bidden. Het heeft dan ook de voorkeur om de hond niet in huis te houden, om te voorkomen dat zijn speeksel achtergelaten wordt op meubels, spullen en personen.

Conclusie

Integratie, twee zaken samenvoegen tot een geheel.(Van Dale)

In de wijk Kanalleneilan heeft men bijna 80% van groene gebieden besteedt aan hondentoiletten. Terwijl dat 80% van de populatie moslims is en Moslims hebben geen honden. Zo’n situatie typeert ons tijdperk, miscommunicatie en gebrek aan culturele uitwisselingen. Als we de definitie van Van Dalen er bij nemen zouden we juist moeten communiceren en proberen om deze twee culturen samen te laten smelten tot een geheel.

Dia Projector

Killing nature creating picture

Project Veluwe

Het op nieuw inrichten van natuur gebied in Veluwe.

In Veluwe probeert men om de natuur zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Vervolgens doet men moeite om mens dichter bij de natuur te krijgen.

Killing nature creating picture is een weerspiegeling van onze natuur dat eigenlijk niet bestaat. Natuur is een illusie. Het probleem van Veluwe ligt niet aan zijn inrichting maar wel aan ons definitie van de natuur. Kortom verander niets aan de natuur maar wel denk aan nieuwe vertaling van de natuur. De nieuwe vorm van de natuur zal zich bevinden in ons nieuwe definitie van de natuur.

Sauna

Sauna (maquette)

Sauna in de vorm van glazenbol met drie glijbanen. Verbeelding van schimmenspel en de condens.

Vrije werk